Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund, avvisar påståendet att en begränsning av vinstuttagen skulle hota idéburna skolor. Han kommenterar detta i ”Striden fortsätter om välfärdsvinsternatidsskriften” (Syre nr 113, 2016-11-18).

I artikeln diskuteras konsekvenserna av Välfärdsutredningens betänkande och Håkan Wiclander svarar där Friskolornas riksförbunds VD Ulla Hamilton om att en begränsning av vinstuttagen inte kommer att slå mot idéburna friskolor.

– Att ett vinsttak skulle vara ett hinder för oss är helt uppåt väggarna. Det finns redan en massa verksamheter som har en organisationsform som helt förbjuder dem att plocka ut vinst.

Därefter efterlyser han större insatser för de idéburna aktörerna:

– Han är positiv till de förslag som finns om att förenkla för ideella aktörer vid upphandling och information från staten till kommuner och landsting om fördelar med samarbete med de idéburna. Men det räcker inte om man vill stärka de idéburnas ställning gentemot de stora jättarna.