Debattartiklar

Det finns faktiskt en tredje väg

Det finns faktiskt en tredje väg

Du ska snart bli förälder, men har ingen aning om hur ditt kommande barns liv kommer att gestalta sig. Det enda du med säkerhet vet, är att skolan om några år kommer att betyda mycket för din sons eller dotters utveckling. Samtidigt inser du att utbildning - eller kanske...

Mer skolbyråkrati gör inte svensk skola bättre

Mer skolbyråkrati gör inte svensk skola bättre

Antagande om att kvalitetsbyråkrati leder till bättre kvalitet i verksamheten är feltänkt i komplexa sociala sammanhang som skolan. Det skriver Mats Alvesson, professor och organisations- och ledningsforskare, Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik, och Håkan...

Här är friskolorna som vill ha din hjälp, Akelius

Aftonbladet har publicerat en debattartikel från ISR, där fokus riktas mot Roger Akelius angående hans avbrutna aktieköp hos Academedia. ISR uppmanar Akelius att vända sig till idéburna skolor om han verkligen vill göra en positiv skillnad i den svenska skolan för elevernas...

En nationell skolpengsnorm – ny utredning

Skolminister Lotta Edholm har tillsatt en ny utredning som ska utreda ett nytt system för hur "skolpengen" ska beräknas. Direktiven till utredningen syftar till att staten ska ta ett starkare grepp över skolväsendet för att stärka likvärdigheten. Idéburna Skolors...

Det svänger snabbt kring digitaliseringen

Det svänger snabbt kring digitaliseringen

Mindre skärmtid, mer lästid och bättre tillgång till bemannade bibliotek i skolan. Många av de nya förslagen från regeringen är bra. De tar lärandeprocesser på allvar och stärker professionens utrymme att avgöra när digitala verktyg kan användas respektive inte användas. Men…....