Debattartiklar

Debatt – 10 förslag inför direktiv till friskoleutredning

Debatt – 10 förslag inför direktiv till friskoleutredning

Artikeln publicerades i Altinget den 22 juni 2023 Skoldebatten är alltmer intensiv: betygsinflation eller till och med fuskbetyg; allvarliga brister hos stora koncerner som ändå tillåts fortsätta; krav på att offentlighetsprincipen även ska gälla friskolor. Kritiken  är massiv...

Vårda friskolereformen – ISR i Expressen

Vårda friskolereformen – ISR i Expressen

”Idéburna friskolor drivs av engagerade föräldrar, lärare, stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar. Ofta utifrån en pedagogisk vision eller med stark lokal förankring som byskola. Alltid med samhällsnytta som drivkraft. Det finns idéburna skolor som i samarbete med sin...

Idéburna skolors riksförbund (ISR) om skolpengen/grundbeloppet

Detta nyhetsinlägg innehåller två viktiga punkter: ISRs kommentar till regeringens förslag om en förändring av skolpengens utformning. Debattartikel från ISR i Altinget. SKOLPENGEN Regeringen har presenterat ett förslag där ersättningen, det vill säga skolpengen, blir olika hög...

Den svenska undervisningsfabriken – debatt

Regeringsförslaget om en tioårig grundskola innebär att förskoleklass/årskurs 1 ska anpassas mer till grundskolans kursplaner. Detta trots att utredningen om tioårig grundskola sammanfattar sin egen forskningsöversikt med att konstatera motsatsen: ”Det saknas evidens för att...

Debatt från ISR: Varje ny föreskrift tar bort ett omdöme

Vi kommer aldrig att få en positiv skolutveckling om inte det lokala skolförnuftet släpps fritt så att omdömet får en plats och möjlighet att utvecklas, skriver styrelsen för Idéburna skolors riksförbund i en debattartikel i Altinget. Skolutveckling kan inte reduceras till...

Mer byråkrati är fel väg för skolan – SvD-debatt

På Lucia-dagen skrev Idéburna skolors riksförbund en debattartikel i SvD med anledning av Likvärdighetsutredningen: Den svenska utbildningsmarknaden är den mest avreglerade i världen, men ökad statlig byråkrati är inte lösningen på problemen. Idéburna skolors riksförbund säger...