Strax innan sommaren, den 17 maj, deltog Håkan Wiclander i en öppen utfrågning om lärarbristen i skolan initierad av Utbildningsutskottet. I talet lyfte han fram de idéburna skolorna som attraktiva arbetsgivare och delgav utskottet ett antal förslag på åtgärder.

Utfrågningen ägde rum i Andrakammarsalen och var öppen för allmänhet och media. Nu finns den tillgänglig via Riksdagens webb-tv.

I talet inledde Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund, med att lyfta fram att de idéburna skolorna upplever sig ha mindre problem med rekrytering och lärarbrist än andra skolor.

– Hur går det för oss när det gäller lärarförsörjning? Då blir mitt svar att: ”jo, det går ganska bra”. Trots att vi inte är löneledande. […] Och det har ju att göra med att vi är idéburna. Lärare väljer ofta yrket för att man har ett kall; man vill bidra till människa-samhälle, att se barn och unga utvecklas. Och vi erbjuder en sådan arbetsmiljö. Vi erbjuder, kollegor, ledning och strukturer där man får verka och bygga den miljön. Miljön präglas av ett samhällsbyggande och ett skolbyggande. Sen är det också så att vi inte har såna problem för att vi tror på mångfald och decentralisering – inte bara i skolsystemet utan också i skolan. Vi ger mandat och frihet till professionen, kommenterade Håkan Wiclander.

Efter ett antal mer konkreta förslag på hur man kan lösa lärarbristen, avslutade Wiclander med följande uppmaning till Utbildningsutskottet:

– Se till så att vi återskapar statusen – närmast hjälteglorian – till våra samhällsbyggare.