Ur Skola & Samhälle den 21 november 2016.

Välfärdsutredningen avlämnar nu sitt delbetänkande om vinster i välfärden. Utredningens slutsats, att vinstuttag måste begränsas, har som väntat föranlett en kritikstorm från starka lobbyorganisationer och från företag som har mycket att förlora på en begränsning av vinstuttag. Oftast drivs kritiken tillsammans med en retorik om valfrihet och på så vis kopplas valfriheten ihop med vinstmöjligheterna. I debatten framhålls oftast bara två alternativa sätt att äga och bedriva skolverksamhet. Kommunala skolor ställs mot vinstutdelande aktiebolag och valfrihet sägs vara beroende av att bolagens ägare kan få ta ut vinst.

Läs hela artikeln här.