Flera remissinstanser pekar nu på att förslaget styr skolan i detalj, bland annat Linköpings universitet som skriver att förslaget minskar det professionella handlingsutrymmet och riskerar att skapa en ökad spänning mellan statlig styrning och professionell frihet.

Idéburna skolors riksförbund är den remissinstans som ställer sig mest kritisk till införandet av en stadieindelad timplan som de menar stryper deras förbunds skolors friutrymme att profilera sina utbildningar.

– Det här är ett steg tillbaka och man har inte haft någon teoretisk utgångspunkt eller resonemang om varför man väljer att göra så. Det är ytterligare ett steg mot detaljstyrning där stor hänsyn har tagit till Lärarnas Riksförbund åsikter, säger Birgitta Ljung, styrelseledamot i idéburna skolors riksförbund.

Läs hela artikeln här.