Ur Dagens Industri den 7 februari 2017

Även den ideella välfärdssektorn drabbas hårt av det föreslagna vinsttaket. Trots att idéburna aktörer inom skola, vård och omsorg inte plockar ut en krona i vinst skulle många tvingas att sänka sina marginaler kraftigt och nu sprider sig oron och irritationen mot regeringen.

”Jag förstår inte hur man kommit fram till detta. Det är någon som inte förstår sig på företag, den saken är säker. Att man inte ska få redovisa vinst är helt absurt. Vissa år går det bra, och då samlar man i ladorna för att klara de dåliga åren”, säger Dick Holmgren, som driver det ideella skolföretaget Filosofiska, ett så kallat SVB-bolag med en grundskola och två förskolor.

Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund, är oroad. ”En idéburen aktör är per definition inte vinstutdelande. Men man fungerar också som ett företag i den bemärkelsen att man måste vara långsiktig och göra överskott. Genererar man inte överskott går det inte att överleva”, säger han.

Flera som Di har talat med inom sektorn är i grunden kritiska till att plocka ut pengar ur verksamheten och har valt att vara ideella aktörer av en anledning.

Så är det för Dick Holmgren.”Jag tycker inte det borde vara möjligt att dela ut pengar när man driver skolor. Men här är man fullständigt ute och cyklar tyvärr”, säger han. Ulrika Stuart Hamilton på Famna är tydlig med vad som nu måste ske. ”Den idéburna sektorn borde undantas från vinstregleringen. Allt annat är absurt”, säger hon.

Läs hela artikeln på DI.