Den svenska undervisningsfabriken – debatt

Regeringsförslaget om en tioårig grundskola innebär att förskoleklass/årskurs 1 ska anpassas mer till grundskolans kursplaner. Detta trots att utredningen om tioårig grundskola sammanfattar sin egen forskningsöversikt med att konstatera motsatsen: ”Det saknas evidens...

Uppdaterat program om bildningskonferensen

ISRs utvecklingsdag om bildning i skolan på ABF-huset den 1 november bjuder på konkreta undervisningsupplägg av pedagoger, för pedagoger. Under förmiddagen hålls gemensamma föreläsningar i Z-salen, och under eftermiddagen ges parallella och valbara seminarier....