Göteborgs Räddningsmission startade Communityskolan i Tynnered 2021 och har därefter försökt hitta samverkansformer med Göteborgs stad för att ytterligare bidra till Göteborg stads skolor. Sent i december kunde man också överta huvudmannaskapet för nedläggningshotade Römosseskolan.

I mars bjöd Göteborgs ganska nytillträdda skolkommunalråd Viktoria Tryggvadottir Rolka in ISRs ordförande Håkan Wiclander och Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson för tvåtimmars samråd. Med en beskrivning av Sveriges olika idéburna skolor, medlemmarnas samhällsnyttiga syften och hur man ofta samarbetar lokalt i mindre kommuner så skapade Håkan Wiclander ett sammanhang. Emil Mattsson fyllde därefter på och med förslag till hur Räddningsmissionens skolprojekt skulle kunna bidra mer inom Göteborgs skolutmaningar.  Skolkommunalrådet beskrev de planeringssvårigheter kring till exempel skolplatser, söktryck och antagning som ofta finns med vinstutdelande skolor, men intygade också att de idéburna oftast var öppna och samarbetsinriktade med sin planering. Mötet avslutades med en arbetsidé att staden skulle kunna inrätta ett kontinuerligt rådslag / samråds- och dialogforum med stadens Idéburna skolor för ömsesidig samverkan.