Skolinspektionen rapporterade årets inkomna tillståndsansökningar i april. Antalet halveras i jämförelse med förra året och är den lägsta siffran sedan statistiken började sammanställas 2010. Även i år kommer majoriteten av ansökningarna från skolkoncerner. Antalet ansökningarna från idéburna aktörer ligger dock kvar på en låg men stabil nivå.

Nättidskriften Altinget intervjuar här ISRs ordförande Håkan Wiclander om tänkbara orsaker till utfallet (Artikeln ligger bakom prenumerationsvägg, varför den återges nedan i word)

…….

Rekordfå vill starta skola – men ideella aktörer på stabil nivå

Antalet ansökningar om att starta skola har halverats sedan förra året. Men stiftelser och ideella föreningar ligger på samma nivå som tidigare år. ”Det är väldigt bra att de idéburna tuffar på, men de är en fortsatt liten andel av friskolesystemet”, säger Håkan Wiclander, ordförande på Idéburna skolors riksförbund. 

Ansökningar från skolkoncernerna som Skolinspektionen har fått in under 2023 har halverats jämfört med förra året. Däremot ligger ansökningar från ideella aktörer på ungefär samma nivå.

Totalt har Skolinspektionen fått in det lägsta antalet ansökningar om att starta eller utöka en skola sedan myndigheten började föra statistik 2010. I årets omgång har myndigheten fått in 99 ansökningar. 39 huvudmän har ansökt om nyetablering och 60 om utökning.

Svårt starta nya

Stiftelser och ideella föreningar står för åtta var. Håkan Wiclander säger att de idéburna skolorna har andra drivkrafter. Han noterar en sak till med listan över vilka idéburna aktörer det rör sig om.

– Det är nästan bara etablerade som vill utöka. Och de är relativt stora som exempelvis Medborgarskolan och Folkuniversitetet. Att starta nya idéburna skolor är fortfarande väldigt svårt, säger han till Altinget.

Främst förvärv

Hans slutsats, efter att ha tittat på listan, är att de vinstdrivna skolorna minskar påtagligt i såväl etablering som utökning.

– Jag ser följande skäl: signaler om ett skärpt regelsystem. Skolinspektionen säger att det finns en fortsatt tillväxt, men att den främst sker genom förvärv.

Internationella engelska skolan (IES) har ansökt om att få öppna sex nya skolor till läsåret 2024/2025. Kunskapsskolan vill starta tre skolor, och Jensen fem nya grundskolor.

Totalt ska strax över 30 skolor öppnas i Stockholmsområdet, om ansökningarna beviljas.

Mättad marknad?

Att ansökningarna sjunkit så kraftigt hos koncerner under 2023 kan enligt Skolinspektionen ha flera förklaringar, däribland det rådande ekonomiska läget.

– Men vi kan även konstatera från tidigare ansökningsomgångar att en vanlig synpunkt från kommuner är att utbildningsutbudet är väl tillgodosett och att det till och med kan finnas en överkapacitet av utbildningsplatser, säger Carin Clevesjö, chef för Skolinspektionens tillståndsenhet.

Håkan Wiclander har liknande tankegångar.

– Jag minns Anne-Marie Pålssons utredning för Lärarnas riksförbund. Hon antog att marknaden för vinstdrivna skolor närmar sig mättnad. Det lönar sig bara att etablera sig i de områden där man når resursstarka elever, som når bra resultat med små insatser, säger han.

Han inväntar nu skolministerns aviserade förslag om en skärpt styrning.

– Vi hoppas det sker på ett sätt som inte drabbar de idéburna, säger han.