Nyhetsutskick #2 ute inför sommaren

Nyhetsutskick #2 ute inför sommaren

Idéburna skolors riksförbunds Nyhetsbrev #2 2015 har nu skickats till alla medlemmar. I nyhetsbrevet summeras tiden sedan senaste nyhetsbrevet och det innehåller en viktig informationstext om vad som gäller inför att övergångsbestämmelserna kring lärarlegitimation...
Lärorikt möte med nederländska Utbildningsdepartementet

Lärorikt möte med nederländska Utbildningsdepartementet

Onsdagen den 3 juni mötte Idéburna skolors riksförbund representanter från det nederländska Utbildningsdepartementet för att diskutera det svenska friskolesystemet. I Nederländerna finns en gammal tradition av idéburna friskolor och landet överväger nu en reform som...
Birgitta Ljung kommenterar Ägarprövningsutredningen

Birgitta Ljung kommenterar Ägarprövningsutredningen

Idag överlämnar Idéburna skolors riksförbunds sitt remissvar på den omfattande Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7) till Regeringskansliet. Enligt dir 2015:22 kommer den beaktas inför den större Välfärdsutredningen. Sammanfattningsvis välkomnar förbundet utredningen....