Just nu pågår remissarbetet för fullt inom Idéburna skolors riksförbund. Förbundet har fått förtroende att vara de idéburna skolornas röst i flera tunga skolutredningar som kommer att ligga till grund för utformningen av det svenska skolsystemet de kommande åren.

Bland dem finns Skolkostnadsutredningen (Dir. 2015:37) som avslutas den 1 juni 2015, den omfattande Välfärdsutredningen (Dir. 2015:22) som leds av Ilmar Reepalu och en mindre utredning om politisk information i skolan (Dir. 2014:117). Förbundet deltog tidigare under året som remissinstans för Ägandeprövningsutredningen (SOU 2015:7).