Den 29 april publicerade Skolvärlden webbartikeln ”Idéburna friskolor har nyckelroll för integrationen” där ordförande Håkan Wiclander kommenterar några aktuella punkter i Idéburna skolors riksförbunds senaste dokument Ställningstaganden och tankar om framtiden (2015).

Bland annat diskuterar Håkan Wiclander konsekvenserna av det fria skolvalet och friskolereformen, den ökade segregationen och framväxten av kommersiella skolföretag på skolmarknaden. Framför allt lyfter han fram idéburna friskolor som medvetet utmanar segregationen, till exempel Fryshusets nyetablering i Husby och Stadsmissionens skolor.