Debatten om Ägarprövningsutredningen fortsätter

Debatten om Ägarprövningsutredningen fortsätter

Har du missat debatten om Ägarprövningsutredningen och vinster i välfärden i Dagens samhälle? Nätverket för Gemensam välfärds Gunilla Andersson besvarar nu Marcus Strömbergs, vd Academedia, med repliken ”Vi vill ha valfrihet utan vinstintresse i...
Friskolekritik mot karriärstegsreformens utformning

Friskolekritik mot karriärstegsreformens utformning

Den 15 juni släpptes Statskontorets delrapport Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 1 (2015:12). Rapporten handlar om hur reformen om inrättande av karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare har implementerats och fungerar. Statskontoret skriver att...
Söktjänst synliggör idéburna skolor

Söktjänst synliggör idéburna skolor

Den annonsfinansierade söktjänsten Gymnasium.se ställde nyligen frågan vad en idéburen skola är för sina besökare. Förutom att Idéburna skolors riksförbunds organisation och syfte beskrivs så avslutas svaret med den kärnfulla formuleringen ”För dig som elev...
Så gör vi läraryrket mer attraktivt

Så gör vi läraryrket mer attraktivt

Under SKL:s Skolriksdag 2015 diskuterade Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander med representanter från SKL och Friskolornas riksförbund på temat ”Hur gör vi läraryrket attraktivt?”. Du kan nu se hela samtalet här....