Idag släpptes betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) som arbetats fram inom ramen för Välfärdsutredningen på den nuvarande regeringens initiativ.

Idéburna skolors riksförbund har, tillsammans med flera andra aktörer, deltagit i processen genom att som inbjudna branschföreträdare representera de idéburna friskolorna på utredningens särskilda möten. Utredningen har ägnats särskilt intresse av förbundet eftersom ett av syftena med utredningen är att ta fram förslag för att förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer både när det gäller regelverk och kapitalhinder, i enlighet med utredningens första direktiv (Dir. 2015:22).

Förbundet noterar att den nuvarande medierapporteringen och diskussionen kring utredningen helt och hållet handlar om det vinsttak som utredningen föreslår. Utredningens direktiv är dock betydligt bredare än så och den kommande tiden kommer förbundet att se över de delar i utredningen som påverkar de idéburna skolorna  i sin helhet. Förbundet har all anledning att återkomma i frågan.