De idéburna skolorna har det över lag svårt med nyetableringarna. Men det finns exempel på motsatsen.  Idéburna koncernen ABF Stockholm utökade nyligen med en SFI-skola i Liljeholmen. Nu planerar de att etablera sin första gymnasieskola i Stockholm.

Som Idéburna skolors riksförbund tidigare visat minskar antalet etableringar och utökningar av idéburna skolor i Sverige. En utbildningsaktör som stått emot den negativa trenden är ABF Stockholm, en 100-årig folkbildare i Sveriges huvudstad.

Utvecklingen har gått snabbt. Innan sommaren meddelade ABF Stockholm, som redan drev två komvux- och SFI-skolor, att man gjort en avsiktsförklaring tillsammans med Lernia om att ingå samarbete om delar av vuxenutbildningen för att kunna öka kapaciteten i sin verksamhet. I juli övertogs sedan en av Lernias komvuxskolor i Liljeholmen, enligt ett pressmeddelande.

Nu har Skolinspektionen godkänt att ABF Stockholm öppnar sin första gymnasieskola under hösten 2018. I dagens ETC (4/10) kommenterar Teres Lindberg, ordförande ABF Stockholm, och Håkan Wiclander, Studieombudsman ABF Stockholm, den nya gymnasieskolan på följande sätt:

– Ett ABF Stockholm-gymnasium är ett alternativ till de vinstdrivna skolorna och en tydlig signal om att vinstutdelande motiv inte är nödvändiga. Tvärtom visar ABF Stockholm att samhälls- och individnytta är tillräckliga incitament för att driva och utveckla bärig verksamhet.

Fotnot: Håkan Wiclander är även styrelseordförande i Idéburna skolors riksförbund.

Foto: ABF Stockholm/Magnus Glans