Under tisdagen den 28 april deltog Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander i en debatt om läraryrkets attraktivitet tillsammans med Mikaela Valtersson, Friskolornas riksförbund, och Per Arne Andersson, SKL, på en närmast fullsatt Skolriksdag 2015.
– Lärare är ledare och ledare behöver få mandat att verka i frihet, sade bland annat Håkan Wiclander.