”Uppgifterna ska vara offentliga!”

”Uppgifterna ska vara offentliga!”

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Idéburna skolors riksförbund (ISR), i en intervju i Skolvärlden. – Det är en självklarhet. Skolan ägs av svenska folket. Efter att SCB beslutat att betrakta uppgifter om...
Nej till betyg från åk 4

Nej till betyg från åk 4

Idéburna skolors riksförbund säger bestämt nej till förslag om att införa betyg för mindre barn, redan från årskurs fyra. Det är totalt fel väg. Många av de länder som betygsförespråkare ofta jämför med, och som länge haft tidiga betyg, går nu i motsatt riktning...

Styrelseutbildning för skolhuvudmän

Från ISRs medlemmar har flera efterfrågat utbildning för skolhuvudmäns styrelseledamöter. Nu är den utbildningen på gång och klar att användas inom kort. Bakgrunden är att regler om ”ägarprövning- och ledningsprövning” gör att Skolinspektionen ska försäkra sig om...