Friskolereformens ursprungliga syfte har förfelats

Mot bakgrund av utredningen om Likvärdig skola intervjuades Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund i Svenska Dagbladet och i Altinget. Eftersom inte alla läser Altinget (finns på nätet) och eftersom SvD för många är en låst prenumerations-sajt,...

Idéburna skolors svar på Likvärdighetsutredningen

Likvärdig skola-utredningen skulle lägga förslag som minskar skolsegregationen och förbättrar resurstilldelning i förskoleklass och grundskola. Idéburna skolors riksförbund (ISR) vill se likvärdig skola men är kritiska till flera av utredningsförslagen, till exempel...
Landets första lärarkonferens om bildning

Landets första lärarkonferens om bildning

Alla har vi minnen i livet av upplevelser som känts ovanligt meningsfulla och berikande. Hur kan dessa erfarenheter tas tillvara i undervisningen vid landets skolor? Och på vilket sätt kan det bidra till en ökad bildning? – Fördjupad meningsfullhet är en verklig...

Skolval för mångfald inte enfald

Ett polariserande och politiskt fokus på ”likvärdighet” har förenklat debatten om vad skolan kan vara och vad den kan betyda för individ och samhälle, skriver Leif Tjärnstig, och varnar för att ytterligare detaljreglering leder till att skolans undervisning blir mer...

Tung kritik mot betygsförslag

Betyg från årskurs 4 får skarp kritik från många håll, skriver Altinget och sammanfattar de olika kritiska instanserna, bland dem Idéburna skolor, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolverket med flera. Men partierna bakom januari-överenskommelsen säger sig...