Nyligen publicerade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en större undersökning av tystnadskulturen i den svenska skolan. 
I undersökningens sammanfattning konstateras att 
Problemen med tystnaden är som störst inom de vinstdrivande verksamheterna och minst på de fristående icke vinstdrivande. 
Problembilden i kommunal verksamhet liknar i hög grad de problem som finns inom vinstdrivande verksamhet.
” 

Undersökningen (länk här) definierar tystnadskultur som ”att det skapas en kultur där man inte vågar lyfta kritik, ta upp problem eller att man inte vågar engagera sig fackligt utan att vara rädd för att få negativa konsekvenser”

Utifrån definitionen har de fackliga organisationerna tillfrågat 6000 lärare i det svenska skolväsendets samtliga skolformer. Undersökningen rör hur lärare upplever sin arbetsplats när det gäller till exempel att våga ta upp problem i verksamheten, engagera sig fackligt eller tala med arbetsgivaren om arbetsmiljöproblem. 

Öppnare kultur i idéburna skolor
Och det är alltså uppenbart att idéburna skolor har betydligt öppnare kultur när det gäller att våga tala om problem. 

– Jag är ganska säker på att några få avgörande faktorer präglar det positiva resultatet för idéburna skolor, säger Håkan Wiclander.  
– För det första är det ju utifrån levande värderingar och samhällsnyttiga syften som idéburna huvudmän har startat sin verksamhet. Ofta är värderingarna så grundläggande att de är inskrivna i stadgar eller bolagsordning. 

– Dessutom är ju idéburna skolor också ofta mindre med betydligt plattare organisationer. Skolorna har engagerade lärare med stor delaktighet i att varje dag leva upp till uppdrag och förtroende från elever, föräldrar och samhälle. Slutligen följer många skolor en demokratisk styrning med inflytande från kooperativ och ideell förening som ju är idéburnas driftsformer, säger Håkan Wiclander.

– Jag vill också uppmana både lärare, rektorer och styrelser att ögna rapporten och därefter diskutera hur öppenhetskultur ska kunna behållas och utvecklas på den egna skolan, lägger Håkan Wiclander till. 

ISRs styrelse har diskuterat rapportens resultat och lärarfackens åtgärdskrav. Man konstaterade bland annat att både kommunala och vinstutdelande skolor skulle kunna lära av idéburna skolors sätt att organisera sig och metoder för att vidmakthålla en öppen arbetsplatskultur.