Skoldebatt om segregation, skolval, skolpeng

Skoldebatt om segregation, skolval, skolpeng

På sistone har vinstutdelande skolor skrivit debattartiklar i riksmedia. Och de vinstutdelande skolorna har fått mothugg från en fristående skoldebattör. I Dagens industri skrev bl.a. skolkoncernen Academedia att ”Skolvalsreformen bör ses över”. Academedia efterfrågar...
Idéburna framtidstankar för skolan

Idéburna framtidstankar för skolan

Styrelsen för Idéburna skolor har antagit ett principdokument som trots litet format spänner över flera centrala områden för skolor, elever och utbildningssystemet som helhet. Dokumentet inleds med ett avstamp i betydelsen av idéburna skolor inom svenskt...