Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar den 25 april ett webbsänt frukostseminarium. Temat: ”Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, arbetsro och studiemotivation?”

Elever med funktionsnedsättning känner sig inte trygga i skolan. Oro och otrygghet påverkar deras studiero, och många känner sig stressade av skolarbetet. Flera elever uttrycker också att de inte litar på att de kan få det stöd de behöver av en vuxen om en otrygg situation skulle uppstå.
Den 25 april bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) in till ett frukostseminarium för att presentera sin nya Barnpanelsrapport om h ur elever med funktionsnedsättning upplever trygghet, arbetsro och studiemotivation i skolan. På seminariet vill SPSM lyfta frågan om hur vi tillsammans kan arbeta för att förbättra tryggheten och studievillkoren för barn och elever med funktionsnedsättning.

Frukostseminariet kommer även att direktsändas via SPSMs YouTube-kanal.

 Tid: Torsdagen den 25 april 2019, klockan 07:30-09:00. Frukost serveras mellan klockan 07:30-08.00.

Plats: Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Anmälan: Skickas till frukostseminarium@spsm.se senast torsdag den 18 april.

Tidigare frukostseminarier, finns samlade SPSMs webbplats.