Arbetsgivarföreningen KFO anordnar kurser för styrelseledamöter i ideella organisationer, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kursen kommer att behandla styrelsens roll och ansvar, områden och arbetsformer i syfte att främja ett effektivare styrelsearbete.

KFO skriver att man ska observera att kursen är riktad mot ideella organisationer och inte ekonomiska föreningar.

Tid
17–20.00

Datum och platser:
Stockholm 27 maj
Göteborg 5 november
Malmö 6 november

Inga krav på förkunskaper.

Kostnad
1600 kr inkl. moms. Kostnaden inkluderar lättare förtäring och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

Mer information på länk här