Åtta av tio lärare upplever dokumentationskraven som stressande. Det visar rapporten ”Dokumentationsbördan ett arbetsmiljöproblem för lärare” som Lärarförbundet låtit genomföra.
Sex av tio dokumenterar dessutom mer än de behöver på grund av risken att bli ifrågasatt av vårdnadshavare.
– Undersökningen visar att vi fått en osund dokumentationskultur och att mindre påtvingad dokumentation skulle ge lärare tid till planering av lektioner, stöd och uppföljning istället, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.
Digitala plattformar är tänkta att underlätta för läraren att göra en allsidig bedömning av elevernas kunskapsutveckling. I verkligheten uppfyller inte plattformarna behoven, visar rapporten.
– Vi behöver en ny ordning där lärarnas behov av dokumentation formar de digitala systemen, inte tvärt om. Alla huvudmän borde utvärdera lärplattformarnas funktionalitet, säger Johanna Jaara Åstrand.
– Sammantaget utgör dokumentationsbördan ett arbetsmiljöproblem som förstör arbetsglädjen och får lärare att känna sig stressade. Lärare vill använda sin tid till bättre undervisning, inte fastna i meningslöst rapporterande och överbyråkrati, säger Johanna Jaara Åstrand.
– Dokumentation är en viktig och naturlig del av yrket: pedagogiska kartläggningar bildar viktiga ledtrådar till hur elever, lektioner och skola utvecklas, säger en lärare till Lärarnas tidning och fortsätter: Det är inte så att dokumentation inte behövs, men ibland frågar man sig för vems skull man dokumenterar.

Rapporten i sin helhet på länk här
Artikel i Lärarnas tidning på länk här