Arena Idé anordnar ett seminarium med utbildningsministern och lärarfack den 14 maj i Stockholm om rapporten ”Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat”.
I rapporten som diskuteras på seminariet har Sten Svensson granskat de två största skolreformerna i modern tid: marknadiseringen och kommunaliseringen, som båda genomfördes på 1990-talet.

För några veckor sedan släppte OECD en rapport som varnade Sverige för att marknadsutsättningen av skolan leder till problem som segregering och minskad likvärdighet.
Utbildningsminister Anna Ekström sa då i en kommentar:
”En jämlik skola som ger alla barn samma möjligheter att växa och utvecklas, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, är en helt grundläggande fråga för regeringen. OECD pekar på att vårt marknadsorienterade skolsystem motverkar en sådan jämlikhet.”

Men samtidigt som marknadiseringen av skolan blir alltmer uppmärksammad har regeringen i och med Januariöverenskommelsen begränsat sitt eget handlingsutrymme för att på allvar ta itu med marknadsmekanismerna i skolan. Eller är det en felaktig bild?
Vad kan regering och riksdag egentligen göra för att minska problemen med segregation och ökade kunskapsklyftor i skolan?

Upplägg:
Seminariet inleds med en rapportpresentation av Sten Svensson. Därefter följer ett samtal med utbildningsminister Anna Ekström och andra inbjudna skolexperter.

Medverkande:
Anna Ekström, utbildningsminister (S) och tidigare gd för Skolverket
Sten Svensson, oberoende skolexpert och fd chefredaktör för Lärarnas tidning
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Fler medverkande tillkommer
Moderator: German Bender, programchef Arena Idé

Datum och tid: 14 maj kl. 12–13
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Arena Idé bjuder på lunchsmörgås.

Anmälan görs på länk här

Arena Idé skriver om rapporten på länk här