Styrelseutbildning för skolhuvudmän

Från ISRs medlemmar har flera efterfrågat utbildning för skolhuvudmäns styrelseledamöter. Nu är den utbildningen på gång och klar att användas inom kort. Bakgrunden är att regler om ”ägarprövning- och ledningsprövning” gör att Skolinspektionen ska försäkra sig om...