På höstlovet 2020 planerar Idéburna skolors riksförbund (ISR) en studiedag kring bildning.
Bildning handlar bland annat om att göra erfarenheter, egna och tillsammans med andra. Och att utifrån erfarenheterna vidga vyerna, gå vidare, lära sig mer.

I halvtimmes-filmen om bildning på UR play ges flera perspektiv på vad bildning har varit och anses vara idag.
En av de intervjuade i filmen lyfter fram praktiskt arbete och bildning, att det är och kan vara sammankopplat. Att praktiskt utförande och bildning kan hänga ihop får inte glömmas, trots att det är lätt att uppfatta bildning som något rent teoretiskt.

Ruhi Tyson, bokbindningslärare på Kristofferskolan, utgår exempelvis från det praktiska i att tillverka handgjort papper och kopplar processen till bildning. Att göra papper är att kliva in i en verklighet, säger Ruhi.

Utifrån den praktiska processen berättar Ruhi att studenterna hamnar i att prata om tryckerihantverkets betydelse, historia, det sprider sig ofta en massa förbindelser till företeelser som väcker intresset hos eleverna att vidga vyerna, veta och känna att det vi gör inte är isolerat från allt annat.

Väcka intresset, hålla det vid liv, skapa intresse för världen – det är beståndsdelar i bildningen, både teoretisk och praktisk bildning.
För skolan handlar bildning bland annat om att uppmuntra till ett livslångt lärande.

Studiedag oktober
Bildning i idéburna skolor – det handlar studiedagen om måndagen den 26 oktober.

Bildning handlar om att ge eleven upplevelse av meningsfullhet och förståelse i samband med allt lärande och utveckling.
Vi är säkra på att idéburna skolor utmärks av ett ovanligt starkt bildningsintresse, vilket syns inom hela spektret av idéburen pedagogik, som Montessori, Freinet, Waldorf, filosofi, naturskolor, allmän inriktning osv.

Studiedagen är ett tillfälle att
– sätta idéburna skolor på den pedagogiska kartan som skolformer med en ovanligt intensiv bildningsorientering, och visa hur denna bildningspraktik kan berika hela svenska skolan.
– börja berika varandra genom att ta del av idéburna skolors pedagogiska praktik, och visa exempel på bra undervisningsupplägg som har bildning i fokus.

Upplägget i korthet:
* Föreläsningar om bildning
* Sessioner där lärare från idéburna skolor presenterar undervisningsupplägg präglade av bildningsperspektiv.

Studiedagens syfte är att synliggöra praktiken så mycket som möjligt.

En spännande dag!

När:
Måndag 26 oktober 2020.
Tider: kl. 10 – 15 (För att möjliggöra för kollegor från olika delar av landet att delta).

Var:
ABF-huset, Sveavägen, centralt i Stockholm*.

Kostnad:
250 kr pp.

Save-the-date 26 oktober

Frågor och intresseanmälan: info@ideburenskola.se

*OBS. Corona-läget medför att studiedagen eventuellt kan förläggas via nätet, men preliminärt anordnas dagen på ABF-huset i Stockholm.