Sedan något år har Skolinspektionen krav på att skolor ska kunna visa att deras styrelse har insikt om juridik och ekonomi för att få driva en skola.

Det händer att styrelseledamöter byts vid årsstämman, gamla lämnar, nya kommer.

Utbildningsmaterial
Idéburna skolors riksförbund har för medlemmar tagit fram en gratis styrelse- och ledningsutbildning för att ge stöd till nya och gamla  styrelseledamöter, i juridik och praktiskt ansvar för styrelsen.

Förutom myndighetskrav är det självklart bra att som styrelseledamöter känner till de villkor och juridiska grunder som gäller för verksamheten för att kunna ta ansvar och fortsätta driva en bra skola.

Det är anledningar till att förbundet tagit fram denna styrelse- och ledningsutbildning.

Utbildningsmaterialet, gratis för medlemmar, har tagits fram av erfaren skolpersonal i ISRs styrelse, och med bistånd av medlemmar.

Förbundet ger medlemmar fri tillgång till utbildningen och erbjuder även att så lång möjligt ge svar på frågor, diskutera och stötta, om ni behöver och kontaktar förbundet via info@ideburenskola.se (se mer nedan).

Styrelse- och ledningsutbildningen består av
– presentationsbilder med juridik och resonemang (samma bilder finns i pdf- och power-pointformat)

Dessutom finns:
– fyra separata dokument i word- och pdf-format, med exempel från praktiskt styrelse-arbete.
Dokumenten är hämtade från en medlemsskola och ger exempel som rör:
Ansvarsfördelning, årshjul för styrelsen, befattningsbeskrivning, delegering.

Förbundet ger medlemmar fri tillgång till utbildningen och erbjuder också att så lång möjligt ge svar på frågor, diskutera och stötta, om ni behöver och kontaktar förbundet med era frågor.

Utbildningsmaterialet ligger på hemsidan under medlemssidor, är lösenordsskyddat.

Vill du/ er styrelse ha ISRs kostnadsfria styrelse- och ledningsutbildning, så skicka ett mejl till info@ideburenskola.se så skickar vi dig en länk och lösenord till utbildningsmaterialet.

Not: Genom att du mejlar oss så får vi din mejladress och kan meddela dig vid uppdateringar – på det skoljuridiska området sker sådana ganska frekvent.

Dina kontaktuppgifter används endast av ISR.

 

 

(Sidan uppdaterades  26 juni kl 10.25 med uppgift om att materialet finns på lösenordsskyddad länk.)