Från ISRs medlemmar har flera efterfrågat utbildning för skolhuvudmäns styrelseledamöter. Nu är den utbildningen på gång och klar att användas inom kort.

Bakgrunden är att regler om ”ägarprövning- och ledningsprövning” gör att Skolinspektionen ska försäkra sig om kompetensen hos skolhuvudmäns styrelser, och känna till om en skolas styrelse har erfarenheter och insikt om bl.a. juridik och ekonomi för att driva skolor.

Det finns en rad krav på styrelser och dessa krav uppdateras dessutom. Det kan vara svårt att veta aktuella bestämmelser hålla sin styrelse uppdaterad.

Idéburna skolors riksförbund (ISR) har därför tagit fram en styrelseutbildning för skolhuvudmän, som är gratis för medlemmar i ISR.

Styrelseutbildningen är gjord så att den går att genomföra även i corona-tider.

Utbildningen består av två delar.
Del 1 är en genomgång av aktuella lagar och regler som styrelseledamöter behöver känna till.

Del 2 är konkreta, praktiska dokument som kan hjälpa en styrelse i sitt arbete – ett exempel på årshjul för styrelsearbete, exempel på ansvarsfördelning, delegering till rektor, befattningsbeskrivningar.

Del 1 kan fås i power-point eller pdf, och kan studeras individuellt eller som grupp.
Del 2 är dokumentexempel att reflektera, diskutera och inspireras av.

Sedan årsmötena har många styrelser valt nya ledamöter, och även befintliga ledamöter kan behöva aktualisera sina kunskaper.

Utbildningen kommer strax efter midsommar, och ingår som del i medlemskapet i ISR.

Vid frågor, hör av er till info@ideburenskola.se