Skolval för mångfald inte enfald

Ett polariserande och politiskt fokus på ”likvärdighet” har förenklat debatten om vad skolan kan vara och vad den kan betyda för individ och samhälle, skriver Leif Tjärnstig, och varnar för att ytterligare detaljreglering leder till att skolans undervisning blir mer...

Tung kritik mot betygsförslag

Betyg från årskurs 4 får skarp kritik från många håll, skriver Altinget och sammanfattar de olika kritiska instanserna, bland dem Idéburna skolor, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolverket med flera. Men partierna bakom januari-överenskommelsen säger sig...
”Uppgifterna ska vara offentliga!”

”Uppgifterna ska vara offentliga!”

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Idéburna skolors riksförbund (ISR), i en intervju i Skolvärlden. – Det är en självklarhet. Skolan ägs av svenska folket. Efter att SCB beslutat att betrakta uppgifter om...
Nej till betyg från åk 4

Nej till betyg från åk 4

Idéburna skolors riksförbund säger bestämt nej till förslag om att införa betyg för mindre barn, redan från årskurs fyra. Det är totalt fel väg. Många av de länder som betygsförespråkare ofta jämför med, och som länge haft tidiga betyg, går nu i motsatt riktning...