Betyg från årskurs 4 får skarp kritik från många håll, skriver Altinget och sammanfattar de olika kritiska instanserna, bland dem Idéburna skolor, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolverket med flera.

Men partierna bakom januari-överenskommelsen säger sig fortsatt vilja gå vidare med förslaget om tidiga betyg.

Även partier inom januariavtalet som varit kritiska till betygsförslaget vidhåller planerna, eftersom det ingår i avtalet. De enda som verkar pådrivande är Liberalerna, och möjligen Socialdemokraterna.

Möjligen kan vi genom tydlig opinion och kloka röster få till att partierna avstår från förslaget.

Läs Altingets genomgång på länk här.

ISRs åsikter om betyg från åk 4 återges här.