Covid-19 aktuellt

Covid-19 aktuellt

Nationella prov i vår ställs in för de allra flesta, meddelade Skolverket idag. Och på möte med myndigheter och skolor restes frågor som exempelvis ifall gymnasieskolorna kommer öppnas igen den 6 januari? Hur ska elever ta igen sådant som kanske missas i skolan? Vad...

Friskolereformens ursprungliga syfte har förfelats

Mot bakgrund av utredningen om Likvärdig skola intervjuades Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund i Svenska Dagbladet och i Altinget. Eftersom inte alla läser Altinget (finns på nätet) och eftersom SvD för många är en låst prenumerations-sajt,...

Idéburna skolors svar på Likvärdighetsutredningen

Likvärdig skola-utredningen skulle lägga förslag som minskar skolsegregationen och förbättrar resurstilldelning i förskoleklass och grundskola. Idéburna skolors riksförbund (ISR) vill se likvärdig skola men är kritiska till flera av utredningsförslagen, till exempel...
Landets första lärarkonferens om bildning

Landets första lärarkonferens om bildning

Alla har vi minnen i livet av upplevelser som känts ovanligt meningsfulla och berikande. Hur kan dessa erfarenheter tas tillvara i undervisningen vid landets skolor? Och på vilket sätt kan det bidra till en ökad bildning? – Fördjupad meningsfullhet är en verklig...