Skolans demokratiuppdrag redan tillräckligt tydligt

Skolans demokratiuppdrag redan tillräckligt tydligt

Idéburna skolors riksförbund har nu lämnat sitt remissvar på betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Betänkandet berör bara till viss del den svenska skolan och det är i synnerhet den delen som remissvaret berör. I korthet skickar förbundet med betänkandet...