Praktiknära forskning, Ifous och ISR

Praktiknära forskning, Ifous och ISR

Ifous* övertas av en ideell förening bestående av Idéburna skolors riksförbund (ISR), SKR och Friskolornas riksförbund. Håkan Wiclander, ordförande ISR, menar att övertagandet ger ISR möjlighet att stärka den praktiknära forskningen och framför allt stärka alternativ...
Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Nu stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola. Från idag övertas Ifous verksamhet gemensamt av skolans tre huvudmannaorganisationer, Idéburna skolors riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner(SKR), och...

Webbseminarium med Sverker Sörlin och riksdagspolitiker

ISR inleder sitt årsmöte med ett webbseminarium på temat Den idéburna vägen. Medverkande är Sverker Sörlin, idéhistoriker och debattör, som inleder. Därefter samtal med ledamöter i riksdagens utbildningsutskott. Webbseminariet är öppet, startar 12 mars kl 10, och nås...