ISR inleder sitt årsmöte med ett webbseminarium på temat Den idéburna vägen.

Medverkande är Sverker Sörlin, idéhistoriker och debattör, som inleder. Därefter samtal med ledamöter i riksdagens utbildningsutskott.

Webbseminariet är öppet, startar 12 mars kl 10, och nås via följande länk:

https://zoom.us/j/91461830010