Nu stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola.
Från idag övertas Ifous verksamhet gemensamt av skolans tre huvudmannaorganisationer, Idéburna skolors riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner(SKR), och Friskolornas riksförbund.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete.
Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med de tre huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som medlemmar.

Verksamheten fortsätter med samma inriktning som tidigare men ambitionen är att med de tre medlemsorganisationerna i ryggen ska Ifous kunna nå ut till fler skolor och skolhuvudmän och därmed ytterligare bredda och fördjupa verksamhetsutbudet.

Sedan starten 2011 har Ifous verksamhet vuxit och volymen har ökat.

– Att vi nu överlåter verksamheten till huvudmannaorganisationerna ligger helt i linje med vad Ifous grundare Per Reinolf önskade, nämligen att Ifous skulle bli skolhuvudmännens eget forskningsinstitut, säger Birgitta Hartzell, VD för Skolporten som är Ifous nuvarande ägare.

– Det här är ett viktigt steg för att stärka skolhuvudmännens ansvarstagande för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Mats Gerdau som i egenskap av ordförande i SKR:s utbildningsberedning även innehar ordförandeposten i den nybildade föreningen.

Genom Ifous erbjuds en infrastruktur för samverkan – mellan praktiker och forskare, mellan skolor och skolhuvudmän och mellan de yrkesverksamma i skolan.

– Ifous är den enda plattform där både kommunala och fristående skolor kan bedriva FoU-arbete tillsammans, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund och ledamot i Ifous styrelse.

Föreningen Ifous ska vara en nationell strategisk resurs med ambitionen att bidra till utvecklingen av den svenska skolan genom praktiknära forskning och konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.Övertagandet kommer att träda i kraft 31 maj 2021.

På bilden:
Ifous VD Marie-Hélène Ahnborg tillsammans med Mats Gerdau, ordförande i SKRs beredning för utbildningsfrågor och ny styrelseordförande i Ifous.

För mer information, kontakta:
Ifous:
Emma Kreü Ifous, tel: 073-513 07 36

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner:
Presstjänsten, tel: 08-452 71 01

Idéburna skolors riksförbund:
Ingemar Olsson, tel: 070-585 57 67

Friskolornas riksförbund:
Ylva Skoogberg, tel: 072-222 78 04

Skolporten:
Birgitta Hartzell, tel: 073-983 69 13