Ifous* övertas av en ideell förening bestående av Idéburna skolors riksförbund (ISR), SKR och Friskolornas riksförbund.

Håkan Wiclander, ordförande ISR, menar att övertagandet ger ISR möjlighet att stärka den praktiknära forskningen och framför allt stärka alternativ pedagogik och små skolors möjlighet att synas i forskningssammanhang.

Se videon (2 minuter, länk) där Håkan Wiclander förklarar vilka fördelar ISR ser med att delta som ”ägare” av den ideella föreningen Ifous.

 

* Ifous är ett fristående forskningsinstitut som samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete, och som bildades 2011.
Ifous verksamhet kommer framöver att bedrivas som en ideell förening med de tre huvudmannaorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som medlemmar.
Verksamheten fortsätter med samma inriktning som tidigare men ambitionen är att med de tre medlemsorganisationerna i ryggen ska Ifous kunna nå ut till fler skolor och skolhuvudmän och därmed ytterligare bredda och fördjupa verksamhetsutbudet.

Pressmeddelande på länk här, om att ISR, Friskolornas riksförbund och SKR övertar Ifous.