Remissvar på Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Remissvar på Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Idéburna skolors riksförbund publicerar idag förbundets remissvar på utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22). Förbundet ställer sig i remissvaret bakom de satsningar som utredarna föreslår. Det handlar bland annat om förslaget om en statlig utbildning för...