Idéburna skolors riksförbund publicerar idag förbundets remissvar på utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22).

Förbundet ställer sig i remissvaret bakom de satsningar som utredarna föreslår. Det handlar bland annat om förslaget om en statlig utbildning för huvudmän och skolchefer och en statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer.

Idéburna skolors riksförbund betonar samtidigt att administrativa uppgifter måste lyftas bort från rektorerna så att det pedagogiska ledarskapet kan få större utrymme. Förbundet ser också att staten tar ett viktigt ekonomiskt ansvar för att höja kompetensen inom skolan så att det kommer alla till del – både för kommunala och enskilda huvudmän.

Styrelseledamöterna Mette Sandh och Britta Drakenberg har samordnat arbetet med remissvaret.