Det står nu klart att Idéburna skolors riksförbunds styrelseledamot Britta Drakenberg kommer att representera förbundet i samtalen med Utbildningsdepartementet kring insatser för att stärka yrkesutbildningens kvalitet, status och attraktionskraft i september.

Medlemsorganisationer som har särskilda synpunkter inför mötet kan vända sig direkt till kansliet.

Foto av vonderauvisuals. Publicerad under licensen CC BY-NC-ND 2.0.