Nyaste medlemmar i Idéburna Skolors Riksförbund är de sex gymnasieskolorna som ingår i Folkuniversitetet (FU).

Folkuniversitetet, tänker någon: Har Folkuniversitetet gymnasieskolor? Är de inte ett bildningsförbund med kurser för vuxna?

Jo, det stämmer att det är ett bildningsförbund, och man var tidigt ute med att starta idéburna friskolor, under 90-talet med två skolor. Folkuniversitetet består nationellt av ett antal självständiga regionala stiftelser knutna till universiteteten. Två av regionerna startade gymnasieskolor på två orter. Folkuniversitetet är alltså inte en ”koncern” utan självständiga stiftelser men med en hel del samarbete.

– Vi såg redan tidigt på 90-talet, när reformen kom, att fristående skolor skulle vara ett bra sätt att utveckla och vidga Folkuniversitetets samhällsuppdrag, säger Gunnar Danielsson, som är FUs generalsekreterare. Nu har vi sex gymnasieskolor i olika delar av landet. Nu vill vi ansluta oss till organisationen för icke-vinstutdelande, idéburna skolhuvudmän och bidra till att försvara ursprungstankarna med friskolereformen, fortsätter Gunnar.

Ursprungsdrömmen var att göra något nytt med den svenska skolan; att befria det svenska gymnasiesystemet från den pedagogiska likriktning som fanns på 90-talet.

– Det fanns ett pedagogiskt friutrymme på 90-talet, berättar Gunnar Danielsson, som är generalsekreterare vid Folkuniversitetet, och som varit med länge i organisationen.

– Det var på 90-talet i viss mån möjligt att skapa egna program inom skolan, fortsätter Gunnar, och att arbeta med olika pedagogiska metoder och teman.

Detta pedagogiska fria utrymme snävades in med förändringar i läroplanerna, främst de stramare regler som kom 2011.

– Det går fortfarande att arbeta med pedagogiska ämnesövergripande metoder och det gör Folkuniversitetets gymnasieskolor. Lärarna samarbetar i hög grad och centralt i arbetet är bemötandet av eleverna, som är möjligt på Folkuniversitetets gymnasieskolor. Vi tar med oss en hel del gällande både skolmiljö och undervisning från folkbildningen och våra folkhögskolor, säger Gunnar.

Vi frågar om drömmar och visioner för framtiden. Gunnar svarar att det finns vissa debattörer inom folkbildningen som pekar på risken att Sveriges folkhögskolor blir ”gymnasifierade”. Alltså att folkhögskolorna blir alltmer lika gymnasieskolan.

Gunnar vänder på resonemanget och beskriver i stället drömmen att gymnasieskolorna blir ”folkhögskolefierade”. För folkhögskolorna lyckas ju med utmaningar som grund- och gymnasieskolor inte klarar.  Drömmen är att gymnasieskolan skulle få större pedagogiskt friutrymme och kunna arbeta ännu mer från ett helhetsperspektiv och mer utifrån skolans bildningsuppdrag.

En stor utmaning, påpekar Gunnar, är att när de politiska partierna nu vill markera mot vinstdrivande skolor så inför de nya regler som drabbar hela friskolesektorn, dvs även idéburna. Det är en trend vi sett oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Idéburen sektor behöver bli större och rösten behöver stärkas för de idéburna skolorna. Därför går Folkuniversitetet nu med i Idéburna Skolors Riksförbund. Folkuniversitetet vill vara en del av den starkare idéburna rösten tillsammans med andra skolor. Det är viktigt.

– Det är fantastiskt roligt att Folkuniversitetet, med sin bredd, kompetens och folkbildningstradition kommer med och stärker idéburnas skolors röst, säger Håkan Wiclander, ISRs ordförande. Folkuniversitetet finns ju över hela Sverige och kommer bidra.

Läs mer här på Folkuniversitetets hemsida och läs mer här på Idéburna Skolors hemsida