Skoldebatt om segregation, skolval, skolpeng

Skoldebatt om segregation, skolval, skolpeng

På sistone har vinstutdelande skolor skrivit debattartiklar i riksmedia. Och de vinstutdelande skolorna har fått mothugg från en fristående skoldebattör. I Dagens industri skrev bl.a. skolkoncernen Academedia att ”Skolvalsreformen bör ses över”. Academedia efterfrågar...