Efter introduktion av Gunnar Holm som välkomnat mötet till Fryshuset så lyssnar vi nu på Johan Höök, Välfärdsutredningens huvudsekreterare.

Nu om regelverken för vinstuttag i övriga nordiska länder. Spännande!