Idag släppte Idéburna skolors riksförbund sitt remissvar på Skolverket förslag till förändringar i föreskrifterna om utformning av terminsbetyg och slutbetyg (SKOLFS 2014:50).

I remissvaret skriver förbundet att vi ”ser det som positivt att elever ges möjlighet att få undervisning och betyg i de fem minoritetsspråken även som andraspråk” och tillstyrker därefter utredningens förslag.

Ansvarig för samordningen kring remissvaret var Birgitta Ljung.

Foto: Personerna på bilden och sammanhanget har inget med artikeln att göra. Bilden tillhör Perspektivet Museum och publiceras under den öppna licensen CC BY-NC-ND 2.0.