Idéburna skolors riksförbund lämnade idag in sitt remissvar på förslaget om fortsatt giltighet av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:137) om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan.

Förbundet är över lag positivt till förslaget att förlänga försöksverksamheten med hänvisning till att en mångfald av pedagogiska idéer får blomma och att skolor tillåts pröva nya vägar.

Samtidigt betonar förbundet betydelsen av att grundskolan måste kunna ge de utmaningar som krävs för att även högpresterande elever ska få möjlighet att utvecklas – inom ramarna för de ordinarie ämnena.

Samordningen kring arbetet med remissvaret har Birgitta Ljung ansvarat för.

Foto: Bilden tillhör Susana Fernandez och publiceras under den öppna licensen CC BY-ND 2.0.