Så blir er medlemsavgift

Medlemsavgiften

Idéburna skolors riksförbund har valt att ha låga medlemsavgifter i jämförelse med andra jämförbara branschorganisationer. Jämför gärna själv. Vi rabatterar också medlemsavgiften under vissa förutsättningar (se nedan).

Medlemsavgiften är årlig och baseras på en procentsats av medlemmens årsomsättning. För 2015 beräknas medlemsavgiften på 0,035% (x 0,00035) av den medlemmens senaste inrapporterade årsomsättning (vanligtvis från föregående år).

Vid ansökan om medlemskap under årets senare hälft – fr.o.m. juli t.o.m. december månad – halveras medlemsavgiften för det resterande kalenderåret.
Räkneexempel: Personalkooperativet Arbetshästens förskola vill bli medlemmar i förbundet fr.o.m. mars månad och hade senast en omsättning på 4 mkr under föregående år. 0,035% av 4 mkr (4 000 000 x 0,00035) är 1 400 kr. Arbetshästens förskolas årsavgift blir alltså 1 400 kr.

Rabatter

  • Medlemsavgiften rabatteras med 50%* under det resterande kalenderåret vid övergång från Friskolornas riksförbund. Detta för att Friskolornas riksförbund tillämpar uppsägningstider.
  • Under 2015 erbjuder vi upp till 50% rabatt* på medlemsavgiften för skolor som är medlemmar i det göteborgsbaserade nätverket Fria skolor på lika villkor. Rabatten gäller under medlemskapets första kalenderår och syftar till att möjliggöra dubbelanslutning.
  • De olika rabatterna kan inte kombineras med varandra och den totala rabatten kan inte överstiga 50% av ordinarie medlemsavgift.
[divider sc_id=”sc51216007842″]divider-3[/divider]