Communityskolan i Tynnered övertar en skola i förorten Gårdsten. Den blir andra och ny communityskola. Övertagandet sker från och med denna vårtermin, 2023.

Skolan som övertas är Römosseskolan, en fristående skola där den tidigare ägaren fått kritik från Skolinspektionen. Skolan i Gårdsten skulle ha lagts ned och stängts om inte Communityskolan nått överenskommelse om övertagande av verksamheten. 

Communityskolan drivs av Räddningsmissionen, som är en idéburen organisation och arbetar på kristen grund. 

I en intervju i GP (Göteborgsposten) sa Räddningsmissionens Emil Mattson före jullovet bland annat:

”Det som hände för några år sedan med den tidigare skolledningen och rektorn är inte elevernas fel. Men det är de som fått betala priset. Det skulle vara så otroligt positivt, tror jag, för de här eleverna om vi kan hitta en väg där vi kan rädda dem och deras klasser.”

Communityskolan i Tynnered har funnits sedan två år. Tanken med Communityskolan är att involvera flera delar av samhället i utbildningen. Det blir likadant med skolan i Gårdsten.

”Vår dröm med att bygga en communityskola, är att få vara en katalysator i positiv mening för den stadsdelen vi finns i”, sa Emil Mattson till GP.

Emil Mattson berättar att Räddningsmissionen haft siktet inställt på Gårdsten i flera år men har haft svårt att hitta bra lokaler.

Före jullovet satt Räddningsmissionen i möte med föräldrar till barnen på skolan.

”De har suttit i rätt många föräldramöten och pendlat mellan hopp och förtvivlan om skolan ska finnas kvar eller inte. Så de kändes lite luttrade, men det var applåder och ett nytt hopp.”

Inför vårterminsstarten blev det äntligen klart att Räddningsmissionen kan överta undervisningen, elever, lokaler och personal med den nya Communityskolan i Gårdsten och att eleverna kunde återvända till sin skola efter jullovet.

Det mesta kommer vara sig likt för eleverna; majoriteten av personalen följer med, liksom inventarier och material. Den tidigare rektorn blir nu biträdande.

Skolans muslimska profil kommer däremot att fasas ut. Communityskolans undervisning ska vara utan religiös prägel.

”Så småningom kommer det bli en mer heterogen skola”, sa Emil Mattsson till GP och berättade att visionen är en ”livssynsöppen” skola:

”Det ska fortsatt vara enkelt att vara muslim, men också att vara kristen eller jude. Det ska vara en skola där man både kan fira eid och jul, och är nyfiken på varandras traditioner och livssyn.”

Communityskolan är medlem i ISR.

Begreppet communityskola innebär en syn på skolan som viktig aktör i lokalsamhället, och som samverkar med exempelvis föreningslivet och det lokala näringslivet.