Marknadsutsättningen av skolor skapar skolkoncerner som slår ut små och idéburna skolor, skriver företrädare för ISR i en debattartikel idag i SvD.

Koncernskolornas expansion har drivit fram en störtskur av regleringar, krav och villkor för skolverksamheten som gör det närmast omöjligt att starta och driva små idéburna skolor.

Med dagens utveckling kommer idéburna skolor ha mycket svårt att klara sig framöver.

Fasa ut marknadsskolan!
Marknadsskolan behöver fasas ut och en skola för bildning återupprättas.

Idéburna skolor drivs oegennyttigt och har aldrig som syfte att berika enskilda eller organisationer genom vinstutdelning eller värdeöverföringar.

Fyra exempel
Svalövs Montessori, Vackstanäs gymnasium i Södertälje, Umeå Waldorfskola och Grillska gymnasiet i Örebro är fyra av de många idéburna skolor runt om i landet som inte delat ut en enda krona till sina ägare. Därmed borde argumenten om att det inte går att driva en friskola utan vinstutdelning en gång för alla förpassas ur debatten.
Skolorna präglas av ett starkt engagemang och intresse för barn och unga.

Sju förutsättningar för nytänk
I debattartikeln i SvD pekar Håkan Wiclander och Ingrid Carlgren ut sju viktiga förutsättningar för att stärka det svenska skolsystemet, idéburna skolor och bildning som viktiga beståndsdelar.

Länkar:
Debattartikeln Slopa marknadsskolan – rädda idéburna skolor finns att läsa som pdf här.

Debattartikeln finns på SvDs webbsida på länk här.