Tankesmedjan Balans och ISR skriver ett gemensamt brev till den socialdemokratiska kongressen, inför S-kongressens debatt om vinstutdelande skolkoncerner.
Brevet publiceras i Altinget, och nedan:

Risk att vinstförbud inte räcker för att stoppa marknadsskolan

Tankesmedjan Balans har de senaste åren granskat den svenska skolmarknaden och kunnat berätta om ett resursfördelningssystem som gör att de stora skolkoncernerna växer på andra huvudmäns bekostnad.

Idéburna skolors riksförbund har länge påpekat att systemet nu helt avviker från friskolereformens ursprungliga syften och ser med bestörtning på hur icke vinstdrivna skolor påverkas av utvecklingen.

Vi båda välkomnar därför att Socialdemokraternas partistyrelse nu tycks vilja avskaffa Sveriges världsunika marknadsstyrning av skolan.


Risk att vinstförbud inte räcker

Vi har inte mer tid att förlora på politiskt spel.

Som förespråkare av valfrihet – men också av att demokratiska institutioner, och inte aktieägare, har kontroll över skolsystemet – oroas vi dock över att partistyrelsens förslag om ”vinstförbud” skulle kunna leda in en återvändsgränd av långa juridiska processer.

Skolkoncernerna kommer såklart inte att acceptera ett förbud mot vinstutdelning från skattefinansierad skolverksamhet utan strid. De lär använda mängder av sätt som aktiebolag har för att maximera ägarnas avkastning. För det är ju aktiebolagsformens syfte.
Risken är därför uppenbar att det i slutändan visar sig att ett välmenat så kallat vinstförbud inte räcker för att stoppa koncernerna och marknadsskolan.


Behövs skarpa beslut

De beslut som fattas på Socialdemokraternas kongress kan vara avgörande för den svenska skolans framtid och behöver därför öppna upp för möjligheten att avveckla marknadsskolan även på andra sätt än genom vinstförbud.
Besluten får inte formuleras så att det behövs en ny kongress för att ge i uppdrag till partistyrelsen att driva alternativa tillvägagångssätt om vinstförbud inte visar sig vara tillräckligt för att stoppa koncernerna.

Lärarnas riksförbund har anlitat Ann-Marie Pålsson – före detta moderat riksdagsledamot – med uppdrag att ta fram en plan för hur aktiebolagsskolor helt och hållet kan fasas ut från den svenska skolan.
Det skulle vara synd om eventuella konstruktiva förslag i Pålssons utredning inte kan tas tillvara i Socialdemokraternas nya politik för att avskaffa marknadsskolan.


Skolan glider oss ur händerna

För varje ny koncernskola som startar försvåras den nödvändiga omställningen till ett skolsystem som inte styrs av marknadskrafter.
Vi förstår det strategiska i att peka ut ett förslag och försöka vinna majoritet hos väljarna för det förslaget men skolan är på väg att glida oss ur händerna.

Vårt budskap till ombud på Socialdemokraternas kongress är att de behöver ta ut riktningen mot en skola utan vinstutdelande aktörer men att de redan nu måste ge möjlighet för olika vägar dit.

Vi har inte mer tid att förlora på politiskt spel.

Åsa Plesner
Grundare och utredare tankesmedjan Balans, skoldebattör

Marcus Larsson
Grundare tankesmedjan Balans, skoldebattör

Håkan Wiclander
Ordförande Idéburna skolors riksförbund

 

Balans´ och ISRs artikel i Altinget finns på länk här

Tankesmedjan Balans finns på länk här