Tankesmedjan Balans och Marcus Larsson står för en nyutgiven unik bok som ger näring och kunskap rätt in i debatten om skolans organisering till ”marknad”.
Boken ”De expansiva” är en fascinerande och givande läsning. Och lättläst!

I boken bjuds på en väl genomarbetad kartläggning av koncernerna, vinstincitamentets och det vinstutdelande skolsystemets konsekvenser. Den visar att följden av vinstutdelande skolor har blivit att även alla andra skolor drabbas av kontrollkrav, med nya regelverk och rapportbyråkrati, som behövs för att kontrollera vinstkoncernerna men som drabbar och påverkar hela Skolsverige, och framför allt mindre fristående skolor. De små skolorna måste lägga viktiga resurser på att ha motsvarande byråkrati som koncernerna.

Boken beskriver hur koncernerna växer fram kraftigt, med uppköp av t.ex. montessori-förskolor, och beskriver omvandlingen då aktörer från andra länder tar sig in på ”skolmarknaden”.
Här visas också konsekvenser av att skolor säljs på börsen och blir ägda av riskkapital som i grunden har helt andra verksamheter i sin portfölj, med följd bland annat att skolledning slutar vara lokalt styrd… Närheten och den lokala förankringen förloras på många håll.

Boken är även kritisk till Skolinspektionens roll, som så lättvindigt ger tillstånd att starta koncernskola i en kommun fast etableringen ger negativa konsekvenser för kommunerna.

Boken ”De expansiva” är detaljerad också om hur vissa kommuner agerar för att locka till sig skolkoncerner, och ger ett flertal exempel från Karlskrona i söder till Skellefteå i norr. Författaren detaljerar politiska kopplingar mellan koncerner och personer inom politik.

Här finns också ett utbildande kapitel om hur man ska läsa bolagsrapporter. Även det enkelt och lättfattligt.

Boken är fylld av nya intressanta fakta och resonemang kring etableringen av koncerner i Skolsverige, som visar att den snabba, kraftiga expansionen av vinstutdelande koncernskolor, närmast okontrollerad, och riskerat att utarma den svenska skolan.

På slutet summerar ”De expansiva” bland annat att om inte koncerner funnes så skulle ”ideella” skolor kunna växa.

Idéburna skolor nämns inte mycket, men det är heller inte bokens fokus. Så beskrivningarna av idéburna skolor är ganska generaliserande och skulle kunna diskuteras, men det viktiga och unika med boken är den utomordentligt gedigna kartläggningen av fakta kring den omvandling med vinstutdelande koncernskolor som sker i Skolsverige i detta nu.

Här en länk till boken på Tankesmedjan Balans