Onsdagen den 3 mars anordnas en öppen webbkonferens med fokus på aktuella frågor och erfarenhetsutbyte kopplat till covid-19 och skolan.
På mötet: Utbildningsministern, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Sveriges Elevkårer.
På agendan: Fjärr- och distansundervisning, schema, elevbehov etc.

Öppet, ingen föranmälan krävs.
Målgrupp: skolhuvudmän, skolledningar.

Det finns möjlighet att ställa frågor som behandlas mot slutet av konferensen.

Datum: Onsdagen den 3 mars
Tid: kl. 10.00-12.00
Plats: Länk till webbkonferensen här

Se även pdf på länk här med information om konferensen

Webbkonferensen arrangeras av:
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
Idéburna Skolors Riksförbund,
Friskolornas riksförbund
och Skolverket.